Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / grajewski / Szczuczyn, gm.
Szczuczyn, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6635
Powierzchnia: 115.72 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5222
Liczba wydanych kart: 2486
 47.61%
brak43.97%44.59%45.21%45.83%46.45%47.07%47.69%48.31%48.93%49.55% 
danych44.58%45.20%45.82%46.44%47.06%47.68%48.30%48.92%49.54%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. Kilińskiego 42,19-230 Szczuczyn 1587 781 781 766 49.21
2 Publiczne Gimnazjum, Plac Tysiąclecia 15, 19-230 Szczuczyn 1330 699 699 696 52.56
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 11, 19-230 Szczuczyn 1045 466 466 465 44.59
4 Zespół Szkół, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn 657 271 271 267 41.25
5 Szkoła Podstawowa, Niedźwiadna 49, 19-230 Szczuczyn 603 269 269 264 44.61
=   5222  2486  2486  2458  47.61