Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / grajewski / Radziłów, gm.
Radziłów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5339
Powierzchnia: 199.38 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4224
Liczba wydanych kart: 2110
 49.95%
brak43.97%44.59%45.21%45.83%46.45%47.07%47.69%48.31%48.93%49.55% 
danych44.58%45.20%45.82%46.44%47.06%47.68%48.30%48.92%49.54%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek byłej Szkoly Filialnej w Łojach - Awissa 348 225 225 225 64.66
2 Filia Nr 1 Biblioteki Samorządowej w Słuczu 883 415 415 413 47.00
3 Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy 451 180 180 177 39.91
4 Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 15 1469 722 722 715 49.15
5 Szkola Podstawowa w Kramarzewie 495 269 269 267 54.34
6 Szkola Podstawowa w Mścichach 578 299 299 299 51.73
=   4224  2110  2110  2096  49.95