Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / grajewski / Grajewo, m.
Grajewo, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 22397
Powierzchnia: 18.93 km2
Zaludnienie: 1183 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 17809
Liczba wydanych kart: 8927
 50.13%
brak43.97%44.59%45.21%45.83%46.45%47.07%47.69%48.31%48.93%49.55% 
danych44.58%45.20%45.82%46.44%47.06%47.68%48.30%48.92%49.54%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 1, ul. A. Mickiewicza 3, Grajewo 1737 908 908 899 52.27
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. A. Mickiewicza 2, Grajewo 1980 981 981 971 49.55
3 Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Ełcka 31, Grajewo 1672 871 871 865 52.09
4 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 12, Grajewo 1268 665 665 663 52.44
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 12, Grajewo 1015 477 477 473 47.00
6 Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, Grajewo 1553 807 807 803 51.96
7 Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Konstytucji 3-go Maja 23, Grajewo 1306 547 547 537 41.88
8 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konstytucji 3-go Maja 23, Grajewo 1499 788 788 784 52.57
9 Przedszkole Miejskie Nr 6, Osiedle Południe 34, Grajewo 1616 782 782 773 48.39
10 Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Krasickiego 2, Grajewo 1887 940 940 924 49.81
11 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Konstytucji 3-go Maja 2B, Grajewo 2151 1105 1105 1098 51.37
12 Szpital Ogólny, ul. Konstytucji 3-go Maja 34, Grajewo 125 56 56 56 44.80
=   17809  8927  8927  8846  50.13