Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / grajewski / Wąsosz, gm.
Wąsosz, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4107
Powierzchnia: 117.92 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3112
Liczba wydanych kart: 1425
 45.79%
brak43.97%44.59%45.21%45.83%46.45%47.07%47.69%48.31%48.93%49.55% 
danych44.58%45.20%45.82%46.44%47.06%47.68%48.30%48.92%49.54%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy Wąsosz ,Plac Rzędzina 8,Wąsosz 1060 493 493 489 46.51
2 Szkoła Podstawowa, Ławsk 107 864 383 382 381 44.33
3 Szkoła Podstawowa , Sulewo - Kownaty 611 313 313 313 51.23
4 Gminny Ośrodek Kultury,Wąsosz, ul.Piaskowa 1,Wąsosz 577 236 236 235 40.90
=   3112  1425  1424  1418  45.79