Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / zambrowski ...
zambrowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 45320
Powierzchnia: 733.11 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 44
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 44
Liczba uprawnionych do głosowania: 36694
Liczba wydanych kart: 19864
 54.13%
brak51.70%53.03%54.36%55.69%57.02%58.35%59.68%61.01%62.34%63.67% 
danych53.02%54.35%55.68%57.01%58.34%59.67%61.00%62.33%63.66%65.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201402 Kołaki Kościelne, gm. 1941 1260 1260 1247 64.92
201403 Rutki, gm. 4964 2694 2694 2657 54.27
201404 Szumowo, gm. 3952 2251 2251 2223 56.96
201405 Zambrów, gm. 7657 4260 4260 4227 55.64
201401 Zambrów, m. 18180 9399 9398 9269 51.70
  zambrowski 36694 19864 19863 19623 54.13
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 18180 9399 9398 9269 51.70
2 Wieś 18514 10465 10465 10354 56.52
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1941 1260 1260 1247 64.92
2 od 5 001 do 10 000 16573 9205 9205 9107 55.54
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18180 9399 9398 9269 51.70
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00