Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / zambrowski / Kołaki Kościelne, gm.
Kołaki Kościelne, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2463
Powierzchnia: 73.76 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 1941
Liczba wydanych kart: 1260
 64.92%
brak51.70%53.03%54.36%55.69%57.02%58.35%59.68%61.01%62.34%63.67% 
danych53.02%54.35%55.68%57.01%58.34%59.67%61.00%62.33%63.66%65.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Kościelna 11, Kołaki Kościelne 848 559 559 551 65.92
2 Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 26, Kołaki Kościelne 477 328 328 325 68.76
3 Szkoła Podstawowa, Zanie Leśnica 11 616 373 373 371 60.55
=   1941  1260  1260  1247  64.92