Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / zambrowski / Zambrów, gm.
Zambrów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8864
Powierzchnia: 298.98 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 7657
Liczba wydanych kart: 4260
 55.64%
brak51.70%53.03%54.36%55.69%57.02%58.35%59.68%61.01%62.34%63.67% 
danych53.02%54.35%55.68%57.01%58.34%59.67%61.00%62.33%63.66%65.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie, Stare Zakrzewo 15 445 281 281 281 63.15
2 Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu, Stary Laskowiec 14 758 465 465 461 61.35
3 Szkoła Podstawowa w Osowcu,Osowiec 22 560 273 273 270 48.75
4 Świetlica Wiejska w Wądołkach-Bućkach, Wądołki-Bućki 11B 769 386 386 386 50.20
5 Szkoła Podstawowa w Porytem-Jabłoni, Poryte-Jabłoń 103 904 443 443 438 49.00
6 Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, Stary Skarżyn 44 495 340 340 340 68.69
7 Szkoła Podstawowa w Przeździecko-Mroczkach, Przeździecko-Mroczki 38A 441 236 236 236 53.51
8 Świetlica Wiejska w Ładach Polnych, Łady Polne 11B 506 307 307 303 60.67
9 Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, Wiśniewo 10 872 455 455 450 52.18
10 Świetlica Wiejska w Woli Zambrowskiej, Wola Zambrowska 95A 507 278 278 274 54.83
11 Świetlica Wiejska w Tabędzu, Tabędz 16A 577 381 381 379 66.03
12 Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2 823 415 415 409 50.43
=   7657  4260  4260  4227  55.64