Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / zambrowski / Szumowo, gm.
Szumowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5005
Powierzchnia: 141.15 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 3952
Liczba wydanych kart: 2251
 56.96%
brak51.70%53.03%54.36%55.69%57.02%58.35%59.68%61.01%62.34%63.67% 
danych53.02%54.35%55.68%57.01%58.34%59.67%61.00%62.33%63.66%65.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul.XXX-lecia 2, Szumowo 938 533 533 526 56.82
2 Zespół Szkół, ul. Szkolna 14, Szumowo 573 345 345 336 60.21
3 Szkoła Podstawowa, Srebrna 81 579 333 333 331 57.51
4 Szkoła Podstawowa, Pęchratka Polska 54 378 241 241 241 63.76
5 Szkoła Podstawowa, Paproć Duża 53 433 190 190 189 43.88
6 Szkoła Podstawowa, Łętownica 68 227 126 126 126 55.51
7 Remiza Strażacka, Ostrożne 53 367 220 220 213 59.95
8 Remiza Strażacka, Głębocz Wielki 17 179 109 109 107 60.89
9 Remiza Strażacka, Srebrny Borek 40 278 154 154 154 55.40
=   3952  2251  2251  2223  56.96