Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / zambrowski / Rutki, gm.
Rutki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6104
Powierzchnia: 200.2 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4964
Liczba wydanych kart: 2694
 54.27%
brak51.70%53.03%54.36%55.69%57.02%58.35%59.68%61.01%62.34%63.67% 
danych53.02%54.35%55.68%57.01%58.34%59.67%61.00%62.33%63.66%65.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, Rutki-sala konferencyjna 1327 664 664 652 50.04
2 Świetlica Wiejska, Zambrzyce Króle 1034 623 623 621 60.25
3 Szkoła Podstawowa, Grądy Woniecko 704 305 305 303 43.32
4 Szkoła Podstawowa, Kołomyja 619 367 367 367 59.29
5 Urząd Stanu Cywilnego, Rutki 1060 548 548 539 51.70
6 Zakład Karny, Grądy Woniecko 220 187 187 175 85.00
=   4964  2694  2694  2657  54.27