Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / wysokomazowiecki ...
wysokomazowiecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 60911
Powierzchnia: 1288.49 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 48282
Liczba wydanych kart: 28912
 59.88%
brak52.84%54.50%56.16%57.82%59.48%61.14%62.80%64.46%66.12%67.78% 
danych54.49%56.15%57.81%59.47%61.13%62.79%64.45%66.11%67.77%69.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201302 Ciechanowiec, gm. 7672 4055 4054 4006 52.85
201303 Czyżew-Osada, gm. 5327 3196 3196 3166 60.00
201304 Klukowo, gm. 3769 2367 2367 2351 62.80
201305 Kobylin-Borzymy, gm. 2866 1729 1729 1721 60.33
201306 Kulesze Kościelne, gm. 2656 1842 1841 1827 69.35
201307 Nowe Piekuty, gm. 3271 2138 2138 2121 65.36
201308 Sokoły, gm. 4905 2957 2957 2927 60.29
201309 Szepietowo, gm. 5825 3498 3497 3441 60.05
201310 Wysokie Mazowieckie, gm. 4258 2518 2517 2506 59.14
201301 Wysokie Mazowieckie, m. 7733 4612 4612 4572 59.64
  wysokomazowiecki 48282 28912 28908 28638 59.88
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14803 8268 8267 8188 55.85
2 Wieś 33479 20644 20641 20450 61.66
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12562 8076 8075 8020 64.29
2 od 5 001 do 10 000 35720 20836 20833 20618 58.33
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00