Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / augustowski ...
augustowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 60074
Powierzchnia: 1658.27 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 49891
Liczba wydanych kart: 26789
 53.70%
brak41.72%43.72%45.72%47.72%49.72%51.72%53.72%55.72%57.72%59.72% 
danych43.71%45.71%47.71%49.71%51.71%53.71%55.71%57.71%59.71%61.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200102 Augustów, gm. 5298 2498 2498 2470 47.15
200101 Augustów, m. 25413 14874 14873 14700 58.53
200103 Bargłów Kościelny, gm. 4590 1915 1915 1905 41.72
200104 Lipsk, gm. 4647 2123 2123 2083 45.69
200105 Nowinka, gm. 2718 1676 1676 1658 61.66
200106 Płaska, gm. 2748 1687 1686 1675 61.39
200107 Sztabin, gm. 4477 2016 2016 2001 45.03
  augustowski 49891 26789 26787 26492 53.70
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 27496 15920 15919 15729 57.90
2 Wieś 22395 10869 10868 10763 48.53
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5466 3363 3362 3333 61.53
2 od 5 001 do 10 000 19012 8552 8552 8459 44.98
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 25413 14874 14873 14700 58.53
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00