Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / augustowski / Nowinka, gm.
Nowinka, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2920
Powierzchnia: 203.84 km2
Zaludnienie: 14 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2718
Liczba wydanych kart: 1676
 61.66%
brak41.72%43.72%45.72%47.72%49.72%51.72%53.72%55.72%57.72%59.72% 
danych43.71%45.71%47.71%49.71%51.71%53.71%55.71%57.71%59.71%61.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, Nowinka 1174 663 663 657 56.47
2 Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, Monkinie 945 696 696 685 73.65
3 Szkoła Podstawowa, Olszanka 26, Olszanka 599 317 317 316 52.92
=   2718  1676  1676  1658  61.66