Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / augustowski / Augustów, gm.
Augustów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6962
Powierzchnia: 266.52 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5298
Liczba wydanych kart: 2498
 47.15%
brak41.72%43.72%45.72%47.72%49.72%51.72%53.72%55.72%57.72%59.72% 
danych43.71%45.71%47.71%49.71%51.71%53.71%55.71%57.71%59.71%61.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, Żarnowo Drugie 16, Żarnowo Drugie 852 504 504 495 59.15
2 Szkoła Podstawowa, Rutki Nowe 1, Rutki Nowe 708 255 255 252 36.02
3 Gimnazjum, Janówka 48A, Janówka 1584 740 740 736 46.72
4 Szkoła Podstawowa, Netta Pierwsza 14, Netta Pierwsza 632 307 307 304 48.58
5 Zespół Szkół, Białobrzegi 75, Białobrzegi 946 439 439 437 46.41
6 Szkoła Podstawowa, Kolnica 48, Kolnica 576 253 253 246 43.92
=   5298  2498  2498  2470  47.15