Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / augustowski / Lipsk, gm.
Lipsk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5869
Powierzchnia: 184.42 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4647
Liczba wydanych kart: 2123
 45.69%
brak41.72%43.72%45.72%47.72%49.72%51.72%53.72%55.72%57.72%59.72% 
danych43.71%45.71%47.71%49.71%51.71%53.71%55.71%57.71%59.71%61.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, Lipsk 1255 509 509 500 40.56
2 Szkoła Podstawowa, Bartniki 8, Bartniki 635 283 283 280 44.57
3 Szkoła Podstawowa, Rygałówka 1, Rygałówka 674 285 285 274 42.28
4 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, Lipsk 2083 1046 1046 1029 50.22
=   4647  2123  2123  2083  45.69