Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / augustowski / Sztabin, gm.
Sztabin, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5631
Powierzchnia: 361.8 km2
Zaludnienie: 15 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4477
Liczba wydanych kart: 2016
 45.03%
brak41.72%43.72%45.72%47.72%49.72%51.72%53.72%55.72%57.72%59.72% 
danych43.71%45.71%47.71%49.71%51.71%53.71%55.71%57.71%59.71%61.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP, ul. Kościuszki 10, Sztabin 1928 950 950 944 49.27
2 Remiza OSP, Jaminy 21B, Jaminy 1160 523 523 519 45.09
3 Zespół Szkół Samorządowych, Krasnybór 59, Krasnybór 1389 543 543 538 39.09
=   4477  2016  2016  2001  45.03