Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / augustowski / Płaska, gm.
Płaska, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2591
Powierzchnia: 373.19 km2
Zaludnienie: 6 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2748
Liczba wydanych kart: 1687
 61.39%
brak41.72%43.72%45.72%47.72%49.72%51.72%53.72%55.72%57.72%59.72% 
danych43.71%45.71%47.71%49.71%51.71%53.71%55.71%57.71%59.71%61.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Płaska 56, Płaska 1931 1189 1188 1178 61.57
2 Świetlica Wiejska, Gruszki 2A, Gruszki 817 498 498 497 60.95
=   2748  1687  1686  1675  61.39