Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / hajnowski ...
hajnowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 48068
Powierzchnia: 1623.65 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 45
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 45
Liczba uprawnionych do głosowania: 40897
Liczba wydanych kart: 21347
 52.20%
brak43.75%44.97%46.19%47.41%48.63%49.85%51.07%52.29%53.51%54.73% 
danych44.96%46.18%47.40%48.62%49.84%51.06%52.28%53.50%54.72%55.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200502 Białowieża, gm. 2193 1225 1225 1211 55.86
200503 Czeremcha, gm. 3041 1567 1567 1547 51.53
200504 Czyże, gm. 2133 1050 1050 1045 49.23
200505 Dubicze Cerkiewne, gm. 1673 792 792 777 47.34
200506 Hajnówka, gm. 3544 1873 1873 1849 52.85
200501 Hajnówka, m. 18866 10426 10424 10305 55.26
200507 Kleszczele, gm. 2484 1224 1224 1215 49.28
200508 Narew, gm. 3424 1498 1498 1480 43.75
200509 Narewka, gm. 3539 1692 1692 1671 47.81
  hajnowski 40897 21347 21345 21100 52.20
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 20281 11157 11155 11031 55.01
2 Wieś 20616 10190 10190 10069 49.43
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 22031 10921 10921 10795 49.57
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18866 10426 10424 10305 55.26
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00