Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sokólski ...
sokólski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 73433
Powierzchnia: 2054.42 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 58
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 58
Liczba uprawnionych do głosowania: 59030
Liczba wydanych kart: 28437
 48.17%
brak42.83%43.62%44.41%45.20%45.99%46.78%47.57%48.36%49.15%49.94% 
danych43.61%44.40%45.19%45.98%46.77%47.56%48.35%49.14%49.93%50.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201101 Dąbrowa Białostocka, gm. 10349 5138 5138 5099 49.65
201102 Janów, gm. 3631 1640 1640 1620 45.17
201103 Korycin, gm. 2767 1185 1185 1177 42.83
201104 Krynki, gm. 2810 1423 1423 1404 50.64
201105 Kuźnica, gm. 3518 1782 1782 1772 50.65
201106 Nowy Dwór, gm. 2474 1128 1128 1123 45.59
201107 Sidra, gm. 3129 1377 1377 1355 44.01
201108 Sokółka, gm. 21460 10711 10711 10604 49.91
201109 Suchowola, gm. 6055 2837 2837 2804 46.85
201110 Szudziałowo, gm. 2837 1216 1216 1196 42.86
  sokólski 59030 28437 28437 28154 48.17
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24724 13027 13027 12890 52.69
2 Wieś 34306 15410 15410 15264 44.92
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 21166 9751 9751 9647 46.07
2 od 5 001 do 10 000 6055 2837 2837 2804 46.85
3 od 10 001 do 20 000 10349 5138 5138 5099 49.65
4 od 20 001 do 50 000 21460 10711 10711 10604 49.91
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00