Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / suwalski ...
suwalski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 36737
Powierzchnia: 1307.57 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 29
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 29
Liczba uprawnionych do głosowania: 29232
Liczba wydanych kart: 14775
 50.54%
brak46.13%47.00%47.87%48.74%49.61%50.48%51.35%52.22%53.09%53.96% 
danych46.99%47.86%48.73%49.60%50.47%51.34%52.21%53.08%53.95%54.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201201 Bakałarzewo, gm. 2559 1206 1206 1196 47.13
201202 Filipów, gm. 3768 1738 1738 1711 46.13
201203 Jeleniewo, gm. 2579 1412 1411 1398 54.75
201204 Przerośl, gm. 2394 1183 1183 1174 49.42
201205 Raczki, gm. 4804 2479 2479 2457 51.60
201206 Rutka-Tartak, gm. 2061 1076 1076 1065 52.21
201207 Suwałki, gm. 5718 3008 3008 2977 52.61
201208 Szypliszki, gm. 3242 1538 1538 1529 47.44
201209 Wiżajny, gm. 2107 1135 1135 1122 53.87
  suwalski 29232 14775 14774 14629 50.54
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wieś 29232 14775 14774 14629 50.54
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 18710 9288 9287 9195 49.64
2 od 5 001 do 10 000 10522 5487 5487 5434 52.15
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00