Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / suwalski / Jeleniewo, gm.
Jeleniewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3192
Powierzchnia: 131.84 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2579
Liczba wydanych kart: 1412
 54.75%
brak46.13%47.00%47.87%48.74%49.61%50.48%51.35%52.22%53.09%53.96% 
danych46.99%47.86%48.73%49.60%50.47%51.34%52.21%53.08%53.95%54.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 budynek byłej Szkoły Podstawowej, Bachanowo 12, Bachanowo 341 191 191 191 56.01
2 Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 1A, Jeleniewo 2238 1221 1220 1207 54.56
=   2579  1412  1411  1398  54.75