Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sejneński ...
sejneński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 21550
Powierzchnia: 856.07 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 22
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 22
Liczba uprawnionych do głosowania: 18248
Liczba wydanych kart: 9704
 53.18%
brak46.22%47.56%48.90%50.24%51.58%52.92%54.26%55.60%56.94%58.28% 
danych47.55%48.89%50.23%51.57%52.91%54.25%55.59%56.93%58.27%59.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200902 Giby, gm. 2749 1639 1639 1617 59.62
200903 Krasnopol, gm. 3477 1910 1910 1887 54.93
200904 Puńsk, gm. 3640 1808 1808 1800 49.67
200905 Sejny, gm. 3594 1661 1661 1646 46.22
200901 Sejny, m. 4788 2686 2686 2639 56.10
  sejneński 18248 9704 9704 9589 53.18
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 4788 2686 2686 2639 56.10
2 Wieś 13460 7018 7018 6950 52.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13460 7018 7018 6950 52.14
2 od 5 001 do 10 000 4788 2686 2686 2639 56.10
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00