Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sejneński / Puńsk, gm.
Puńsk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4489
Powierzchnia: 138.37 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3640
Liczba wydanych kart: 1808
 49.67%
brak46.22%47.56%48.90%50.24%51.58%52.92%54.26%55.60%56.94%58.28% 
danych47.55%48.89%50.23%51.57%52.91%54.25%55.59%56.93%58.27%59.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul.Mickiewicza 23, Puńsk 1488 655 655 652 44.02
2 Szkoła Podstwowa, Smolany 9, Smolany 505 229 229 228 45.35
3 Szkoła Podstawowa, Widugiery 19A, Widugiery 700 351 351 351 50.14
4 Szkoła Podstawowa, ul.11 Marca 16, Puńsk 947 573 573 569 60.51
=   3640  1808  1808  1800  49.67