Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sejneński / Sejny, m.
Sejny, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5798
Powierzchnia: 4.49 km2
Zaludnienie: 1291 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4788
Liczba wydanych kart: 2686
 56.10%
brak46.22%47.56%48.90%50.24%51.58%52.92%54.26%55.60%56.94%58.28% 
danych47.55%48.89%50.23%51.57%52.91%54.25%55.59%56.93%58.27%59.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Wojska Polskiego 64 1553 813 813 805 52.35
2 Szkoła Podstawowa, ul. Wojska Polskiego 64 1484 838 838 827 56.47
3 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ul. Strażacka 2 1716 1009 1009 981 58.80
4 Powiatowy Szpital, ul. Edwarda Rittlera 1 35 26 26 26 74.29
=   4788  2686  2686  2639  56.10