Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sejneński / Giby, gm.
Giby, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2969
Powierzchnia: 323.57 km2
Zaludnienie: 9 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2749
Liczba wydanych kart: 1639
 59.62%
brak46.22%47.56%48.90%50.24%51.58%52.92%54.26%55.60%56.94%58.28% 
danych47.55%48.89%50.23%51.57%52.91%54.25%55.59%56.93%58.27%59.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum, Giby75, Giby 1118 735 735 727 65.74
2 Świetlica Wiejska, Pogorzelec 23, Pogorzelec 474 273 273 266 57.59
3 Szkoła Podstawowa, Frącki 33, Frącki 564 325 325 320 57.62
4 Budynek po Szkole Podstawowej, Zelwa 21, Zelwa 254 137 137 136 53.94
5 Budynek po Szkole Podstawowej, Daniłowce 9, Daniłowce 339 169 169 168 49.85
=   2749  1639  1639  1617  59.62