Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sejneński / Krasnopol, gm.
Krasnopol, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4050
Powierzchnia: 171.63 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3477
Liczba wydanych kart: 1910
 54.93%
brak46.22%47.56%48.90%50.24%51.58%52.92%54.26%55.60%56.94%58.28% 
danych47.55%48.89%50.23%51.57%52.91%54.25%55.59%56.93%58.27%59.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Wojska Polskiego 63, Krasnopol 1661 902 902 890 54.30
2 Szkoła Podstawowa, Maćkowa Ruda 22, Maćkowa Ruda 931 611 611 605 65.63
3 Budynek po Szkole Podstawowej, Jegliniec 42, Jegliniec 404 160 160 157 39.60
4 Mieszkanie prywatne, Remieńkiń 22, Remieńkiń 481 237 237 235 49.27
=   3477  1910  1910  1887  54.93