Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski ...
ciechanowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 92162
Powierzchnia: 1062.62 km2
Zaludnienie: 86 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 56
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 56
Liczba uprawnionych do głosowania: 73319
Liczba wydanych kart: 38715
 52.80%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140202 Ciechanów, gm. 5068 2324 2324 2295 45.86
140201 Ciechanów, m. 36991 20934 20926 20662 56.59
140203 Glinojeck, gm. 6459 2918 2918 2879 45.18
140204 Gołymin-Ośrodek, gm. 3234 1642 1642 1622 50.77
140205 Grudusk, gm. 3124 1704 1704 1682 54.55
140206 Ojrzeń, gm. 3467 1693 1693 1674 48.83
140207 Opinogóra Górna, gm. 4729 2341 2341 2311 49.50
140208 Regimin, gm. 3943 1945 1945 1932 49.33
140209 Sońsk, gm. 6304 3214 3214 3175 50.98
  ciechanowski 73319 38715 38707 38232 52.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 41544 22967 22959 22669 55.28
2 Wieś 31775 15748 15748 15563 49.56
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9825 5039 5039 4978 51.29
2 od 5 001 do 10 000 26503 12742 12742 12592 48.08
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 36991 20934 20926 20662 56.59
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00