Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Ciechanów, m.
Ciechanów, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 45895
Powierzchnia: 32.84 km2
Zaludnienie: 1397 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 24
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 24
Liczba uprawnionych do głosowania: 36991
Liczba wydanych kart: 20934
 56.59%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejski Zespół Szkół nr 1, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Ciechanów 2096 1178 1178 1157 56.20
2 Przedszkole Nr 5, ul. Gwardii Ludowej 12,Ciechanów 1587 954 954 947 60.11
3 Przedszkole Nr 10, ul. Batalionów Chłopskich 4, Ciechanów 1444 869 869 856 60.18
4 Dom Złotej Jesieni, ul. Sikorskiego 7,Ciechanów 1719 1041 1041 1026 60.56
5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Wojska Polskiego 51,Ciechanów 1288 710 710 701 55.12
6 Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT, ul. Batalionów Chłopskich 12, Ciechanów 1932 1187 1186 1168 61.44
7 Przedszkole Nr 1, ul. Nadfosna 12,Ciechanów 1640 935 935 924 57.01
8 Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej, ul. Strażacka 5,Ciechanów 1727 1010 1010 988 58.48
9 Gimnazjum Nr 1, ul. Orylska 3, Ciechanów 726 417 417 414 57.44
10 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. Rzeczkowska 11,Ciechanów 2191 1227 1227 1213 56.00
11 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Płońska 143, Ciechanów 1883 1091 1091 1083 57.94
12 BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o., ul. Sońska 2, Ciechanów 1478 791 791 781 53.52
13 Przedszkole Nr 8, ul. Graniczna 41, Ciechanów 1945 1083 1083 1074 55.68
14 Miejski Zespół Szkół nr 2, ul. Czarnieckiego 40, Ciechanów 1125 482 482 474 42.84
15 Miejski Zespół Szkół nr 2 , ul. Czarnieckiego 40, Ciechanów 2044 1265 1264 1254 61.89
16 Zakład "Młoda Para", ul. Śmiecińska 14, Ciechanów 958 484 484 478 50.52
17 Przedszkole Nr 3 , ul. Sienkiewicza 26a, Ciechanów 1659 933 933 918 56.24
18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sienkiewicza 32d, Ciechanów 1500 880 879 871 58.67
19 Zespół Szkół Nr 3 , ul. Okrzei 6, Ciechanów 1520 742 742 739 48.82
20 Gimnazjum Nr 3 , ul. 17-go Stycznia 17,Ciechanów 1226 598 598 592 48.78
21 Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Kraszewskiego 8, Ciechanów 2406 1527 1522 1501 63.47
22 Szkoła Podstawowa Nr 5 , ul. Broniewskiego 1,Ciechanów 2175 1301 1301 1280 59.82
23 Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32, Ciechanów 163 102 102 97 62.58
24 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów 559 127 127 126 22.72
=   36991  20934  20926  20662  56.59