Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Opinogóra Górna, gm.
Opinogóra Górna, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6005
Powierzchnia: 139.43 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4729
Liczba wydanych kart: 2341
 49.50%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Z. Krasińskiego 4, Opinogóra Górna 1053 537 537 532 51.00
2 Szkoła Podstawowa, Dzbonie 19, Dzbonie 784 376 376 370 47.96
3 Szkoła Podstawowa, Wola Wierzbowska 27,Wola Wierzbowska 603 351 351 346 58.21
4 Szkoła Podstawowa, Kołaczków 10, Kołaczków 951 374 374 372 39.33
5 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 14, Władysławowo 752 420 420 409 55.85
6 Budynek OSP, Długołęka 13, Długołęka 586 283 283 282 48.29
=   4729  2341  2341  2311  49.50