Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Regimin, gm.
Regimin, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5017
Powierzchnia: 111.29 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3943
Liczba wydanych kart: 1945
 49.33%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, Regimin 22, Regimin 1911 965 965 961 50.50
2 Szkoła Podstawowa, Zeńbok 50, Zeńbok 706 341 341 339 48.30
3 Szkoła Podstawowa,Pniewo-Czeruchy 13,Pniewo-Czeruchy 477 234 234 232 49.06
4 Szkoła Podstawowa, Szulmierz 78, Szulmierz 849 405 405 400 47.70
=   3943  1945  1945  1932  49.33