Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Glinojeck, gm.
Glinojeck, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8213
Powierzchnia: 153.49 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6459
Liczba wydanych kart: 2918
 45.18%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul.Płocka 7, Glinojeck 2070 903 903 894 43.62
2 Hala Sportowa, ul.Ciechanowska 8 C, Glinojeck 2483 1130 1130 1113 45.51
3 Remiza OSP, Ościsłowo 37, Ościsłowo 817 391 391 386 47.86
4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Wola Młocka 34, Wola Młocka 1089 494 494 486 45.36
=   6459  2918  2918  2879  45.18