Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Sońsk, gm.
Sońsk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7940
Powierzchnia: 154.99 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6304
Liczba wydanych kart: 3214
 50.98%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa,ul. Szkolna 4, Sońsk 2264 1224 1224 1212 54.06
2 Świetlica Wiejska, Ciemniewo 47, Ciemniewo 719 403 403 394 56.05
3 Szkoła Podstawowa, Bądkowo 1, Bądkowo 832 428 428 427 51.44
4 Gimnazjum,ul. Błotna 12, Gąsocin 1670 823 823 807 49.28
5 Szkoła Podstawowa,Koźniewo Wielkie 59, Koźniewo Wielkie 750 303 303 302 40.40
6 NZZOZ Palium, ul. Zacisze 1, Sońsk 69 33 33 33 47.83
=   6304  3214  3214  3175  50.98