Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Ojrzeń, gm.
Ojrzeń, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4428
Powierzchnia: 123.11 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3467
Liczba wydanych kart: 1693
 48.83%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych, ul. Przedszkolna 7, Ojrzeń 1383 713 713 704 51.55
2 Zespół Szkół, Kraszewo 57, Kraszewo 910 455 455 452 50.00
3 Zespół Szkół, Młock 72, Młock 711 298 298 294 41.91
4 Szkoła Podstawowa, Luberadz 33, Luberadz 463 227 227 224 49.03
=   3467  1693  1693  1674  48.83