Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Ciechanów, gm.
Ciechanów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6520
Powierzchnia: 140.23 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5068
Liczba wydanych kart: 2324
 45.86%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Fabryczna 8, Ciechanów 1839 897 897 889 48.78
2 Szkoła Podstawowa, Chotum 25, Chotum 903 383 383 377 42.41
3 Urząd Gminy, ul. Fabryczna 8, Ciechanów 1429 608 608 596 42.55
4 Gimnazjum, Gumowo 8, Gumowo 897 436 436 433 48.61
=   5068  2324  2324  2295  45.86