Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Gołymin-Ośrodek, gm.
Gołymin-Ośrodek, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4151
Powierzchnia: 110.55 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3234
Liczba wydanych kart: 1642
 50.77%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum, ul. Ks. Michalaka 10C, Gołymin-Ośrodek 1951 1035 1035 1021 53.05
2 Szkoła Podstawowa,Gostkowo 2, Gostkowo 1283 607 607 601 47.31
=   3234  1642  1642  1622  50.77