Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski / Grudusk, gm.
Grudusk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3993
Powierzchnia: 96.69 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3124
Liczba wydanych kart: 1704
 54.55%
brak45.18%46.33%47.48%48.63%49.78%50.93%52.08%53.23%54.38%55.53% 
danych46.32%47.47%48.62%49.77%50.92%52.07%53.22%54.37%55.52%56.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, Plac Grunwaldu 4, Grudusk 2015 1101 1101 1083 54.64
2 Dom Strażaka, Łysakowo 59, Łysakowo 1109 603 603 599 54.37
=   3124  1704  1704  1682  54.55