Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / szamotulski ...
szamotulski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 87086
Powierzchnia: 1119.55 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 50
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 50
Liczba uprawnionych do głosowania: 69927
Liczba wydanych kart: 35449
 50.69%
brak40.22%41.54%42.86%44.18%45.50%46.82%48.14%49.46%50.78%52.10% 
danych41.53%42.85%44.17%45.49%46.81%48.13%49.45%50.77%52.09%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302402 Duszniki, gm. 6512 3207 3205 3166 49.25
302403 Kaźmierz, gm. 5769 2867 2867 2829 49.70
302404 Obrzycko, gm. 3321 1336 1336 1318 40.23
302401 Obrzycko, m. 1817 970 970 962 53.38
302405 Ostroróg, gm. 3824 1711 1711 1689 44.74
302406 Pniewy, gm. 9593 4876 4875 4827 50.83
302407 Szamotuły, gm. 22958 12233 12231 12095 53.28
302408 Wronki, gm. 16133 8249 8249 8156 51.13
  szamotulski 69927 35449 35444 35042 50.69
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 36459 19934 19932 19724 54.68
2 Wieś 33468 15515 15512 15318 46.36
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 8962 4017 4017 3969 44.82
2 od 5 001 do 10 000 12281 6074 6072 5995 49.46
3 od 10 001 do 20 000 25726 13125 13124 12983 51.02
4 od 20 001 do 50 000 22958 12233 12231 12095 53.28
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00