Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / szamotulski / Kaźmierz, gm.
Kaźmierz, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7524
Powierzchnia: 128.2 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5769
Liczba wydanych kart: 2867
 49.70%
brak40.22%41.54%42.86%44.18%45.50%46.82%48.14%49.46%50.78%52.10% 
danych41.53%42.85%44.17%45.49%46.81%48.13%49.45%50.77%52.09%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Kaźmierzu, ul. Gimnazjalna 3, Kaźmierz 1993 1114 1114 1094 55.90
2 Szkoła Podstawowa w Bytyniu, ul. Szkolna 55, Bytyń 679 262 262 258 38.59
3 Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich, Sokolniki Wielkie 832 368 368 362 44.23
4 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim, ul. Kościelna 1, Gaj Wielki 710 325 325 322 45.77
5 Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu ul. Dworcowa 14, Kaźmierz 1555 798 798 793 51.32
=   5769  2867  2867  2829  49.70