Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg, gm.
Ostroróg, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4935
Powierzchnia: 84.99 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3824
Liczba wydanych kart: 1711
 44.74%
brak40.22%41.54%42.86%44.18%45.50%46.82%48.14%49.46%50.78%52.10% 
danych41.53%42.85%44.17%45.49%46.81%48.13%49.45%50.77%52.09%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Strażnica OSP, ul. J. Ostroroga 8, Ostroróg 1578 820 820 814 51.96
2 Urząd Miasta i Gminy, ul.Wroniecka 14, Ostroróg 2246 891 891 875 39.67
=   3824  1711  1711  1689  44.74