Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / szamotulski / Pniewy, gm.
Pniewy, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 12260
Powierzchnia: 158.57 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 9593
Liczba wydanych kart: 4876
 50.83%
brak40.22%41.54%42.86%44.18%45.50%46.82%48.14%49.46%50.78%52.10% 
danych41.53%42.85%44.17%45.49%46.81%48.13%49.45%50.77%52.09%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Liceum Ogólnokształcące, ul. św.Ducha 10, Pniewy 2121 1135 1135 1122 53.51
2 Szkoła Podstawowa, ul. Strzelecka 11A, Pniewy 1960 1065 1065 1055 54.34
3 Szkoła Podstawowa, Chełmno 26 539 211 211 210 39.15
4 Szkoła Podstawowa, Nojewie 41 1237 556 555 545 44.95
5 Świetlica wiejska, Dębina 12 648 240 240 237 37.04
6 Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wolności 10, Pniewy 1992 1181 1181 1173 59.29
7 Gimnazjum, ul.Strzelecka 11A, Pniewy 1096 488 488 485 44.53
=   9593  4876  4875  4827  50.83