Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / szamotulski / Duszniki, gm.
Duszniki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8450
Powierzchnia: 156.28 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6512
Liczba wydanych kart: 3207
 49.25%
brak40.22%41.54%42.86%44.18%45.50%46.82%48.14%49.46%50.78%52.10% 
danych41.53%42.85%44.17%45.49%46.81%48.13%49.45%50.77%52.09%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminazjum w Dusznikach,ul. Broniewskiego 3 2304 1218 1216 1204 52.86
2 Szkoła Podstawowa w Grzebienisku,ul. Szkolna 16 1766 880 880 877 49.83
3 Świetlica Wiejska w Podrzewiu,ul. Stawna 3 1667 779 779 762 46.73
4 Szkoła Podstawowa w Sędzinku,ul. Szkolna 9 775 330 330 323 42.58
=   6512  3207  3205  3166  49.25