Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / szamotulski / Szamotuły, gm.
Szamotuły, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 28586
Powierzchnia: 175.07 km2
Zaludnienie: 163 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 22958
Liczba wydanych kart: 12233
 53.28%
brak40.22%41.54%42.86%44.18%45.50%46.82%48.14%49.46%50.78%52.10% 
danych41.53%42.85%44.17%45.49%46.81%48.13%49.45%50.77%52.09%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Rzemiosła, ul. Wroniecka 39a, Szamotuły 1897 1030 1030 1022 54.30
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szczuczyńska 5, Szamotuły 2207 1264 1264 1246 57.27
3 Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 10, Szamotuły 1181 516 516 510 43.69
4 Zakład Energetyczny, ul. Feliksa Nowowiejskiego 6, Szamotuły 1596 1001 1001 995 62.72
5 Zespół Szkół Nr 1, ul. Adama Mickiewicza 9, Szamotuły 689 402 402 400 58.35
6 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Stanisława Staszica 1, Szamotuły 1119 678 678 675 60.59
7 Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugona Kołłątaja 1, Szamotuły 1458 798 798 788 54.73
8 Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, Szamotuły 1116 565 565 559 50.63
9 Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Łąkowa 9, Szamotuły 1690 1001 999 982 59.23
10 Hala "Wacław" SzOSiR, ul. Sportowa 6, Szamotuły 945 573 573 567 60.63
11 Zespół Szkół Nr 2, ul. Szczuczyńska 3, Szamotuły 2216 1017 1017 1004 45.89
12 Świetlica wiejska, Kąsinowo 1350 587 587 577 43.48
13 Zespół Szkół, ul. Szkolna 13, Pamiątkowo 1728 981 981 964 56.77
14 Świetlica wiejska, ul. Łąkowa 2, Otorowo 1838 914 914 905 49.73
15 Pałac w Gałowie, ul. Wierzbowa, Gałowo 1660 746 746 741 44.94
16 Szpital, ul. Sukiennicza 13, Szamotuły 57 19 19 19 33.33
17 Areszt Śledczy, ul. Al. 1 Maja 5, Szamotuły 211 141 141 141 66.82
=   22958  12233  12231  12095  53.28