Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / szamotulski / Wronki, gm.
Wronki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 18675
Powierzchnia: 302.07 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 16133
Liczba wydanych kart: 8249
 51.13%
brak40.22%41.54%42.86%44.18%45.50%46.82%48.14%49.46%50.78%52.10% 
danych41.53%42.85%44.17%45.49%46.81%48.13%49.45%50.77%52.09%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, Wronki 1439 796 796 786 55.32
2 Gimnazjum, ul. Polna 5, Wronki 1793 982 982 972 54.77
3 Świetlica OSP, ul. Kościuszki 19, Wronki 1532 810 810 799 52.87
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 5, Wronki 1106 599 599 596 54.16
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 5, Wronki 1589 856 856 848 53.87
6 Zespół Szkół Nr 1, ul. Leśna 17, Wronki 1622 897 897 879 55.30
7 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Nowa Wieś 935 394 394 389 42.14
8 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Poznańska 46, Wronki 1242 543 543 538 43.72
9 Dom Kultury, Chojno 10 757 483 483 475 63.80
10 Zespół Szkół, Biezdrowo 9 1655 686 686 681 41.45
11 Zespół Szkół, Biezdrowo 9 935 385 385 383 41.18
12 Świetlica Zakładu Karnego, ul. Partyzantów 1, Wronki 1528 818 818 810 53.53
=   16133  8249  8249  8156  51.13