Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski ...
sandomierski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 82513
Powierzchnia: 675.89 km2
Zaludnienie: 122 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 66616
Liczba wydanych kart: 33140
 49.75%
brak40.83%42.24%43.65%45.06%46.47%47.88%49.29%50.70%52.11%53.52% 
danych42.23%43.64%45.05%46.46%47.87%49.28%50.69%52.10%53.51%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260902 Dwikozy, gm. 7538 3078 3077 3032 40.83
260903 Klimontów, gm. 6985 3311 3311 3270 47.40
260904 Koprzywnica, gm. 5659 3105 3105 3067 54.87
260905 Łoniów, gm. 6015 3136 3136 3104 52.14
260906 Obrazów, gm. 5477 2656 2656 2614 48.49
260907 Samborzec, gm. 7326 3764 3764 3739 51.38
260901 Sandomierz, m. 20552 10910 10906 10778 53.08
260908 Wilczyce, gm. 3162 1426 1426 1415 45.10
260909 Zawichost, gm. 3902 1754 1754 1722 44.95
  sandomierski 66616 33140 33135 32741 49.75
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24188 12961 12957 12801 53.58
2 Wieś 42428 20179 20178 19940 47.56
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 7064 3180 3180 3137 45.02
2 od 5 001 do 10 000 39000 19050 19049 18826 48.85
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 20552 10910 10906 10778 53.08
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00