Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie ...
świętokrzyskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1286498
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 948
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 948
Liczba uprawnionych do głosowania: 1046259
Liczba wydanych kart: 552789
 52.83%
brak42.47%44.37%46.27%48.17%50.07%51.97%53.87%55.77%57.67%59.57% 
danych44.36%46.26%48.16%50.06%51.96%53.86%55.76%57.66%59.56%61.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260100 buski 63223 31865 31861 31529 50.40
260200 jędrzejowski 72802 36747 36745 36354 50.48
260300 kazimierski 29955 12726 12701 12563 42.48
266101 Kielce, m. 164561 101046 100997 99730 61.40
260400 kielecki 160844 86989 86978 85997 54.08
260500 konecki 70216 37557 37555 37059 53.49
260600 opatowski 45581 21336 21333 21031 46.81
260700 ostrowiecki 95426 46931 46930 46378 49.18
260800 pińczowski 35077 16427 16427 16263 46.83
260900 sandomierski 66616 33140 33135 32741 49.75
261000 skarżyski 65838 35868 35865 35417 54.48
261100 starachowicki 77241 41014 41007 40561 53.10
261200 staszowski 60446 30802 30801 30529 50.96
261300 włoszczowski 38433 20341 20341 20112 52.93
  świętokrzyskie 1046259 552789 552676 546264 52.83
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 490499 275785 275714 272357 56.23
2 Wieś 555760 277004 276962 273907 49.84
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 89750 43026 42999 42478 47.94
2 od 5 001 do 10 000 223275 110165 110157 108972 49.34
3 od 10 001 do 20 000 262551 135956 135940 134360 51.78
4 od 20 001 do 50 000 201591 108091 108086 106856 53.62
5 od 50 001 do 100 000 104531 54505 54497 53868 52.14
6 od 100 001 do 200 000 164561 101046 100997 99730 61.40
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00