Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / kazimierski ...
kazimierski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 36317
Powierzchnia: 422.48 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 26
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 26
Liczba uprawnionych do głosowania: 29955
Liczba wydanych kart: 12726
 42.48%
brak40.70%41.01%41.32%41.63%41.94%42.25%42.56%42.87%43.18%43.49% 
danych41.00%41.31%41.62%41.93%42.24%42.55%42.86%43.17%43.48%43.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260301 Bejsce, gm. 3572 1454 1454 1442 40.71
260302 Czarnocin, gm. 3463 1516 1516 1496 43.78
260303 Kazimierza Wielka, gm. 14061 6068 6068 5999 43.15
260304 Opatowiec, gm. 3222 1379 1354 1341 42.80
260305 Skalbmierz, gm. 5637 2309 2309 2285 40.96
  kazimierski 29955 12726 12701 12563 42.48
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 8103 3716 3716 3666 45.86
2 Wieś 21852 9010 8985 8897 41.23
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10257 4349 4324 4279 42.40
2 od 5 001 do 10 000 5637 2309 2309 2285 40.96
3 od 10 001 do 20 000 14061 6068 6068 5999 43.15
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00