Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / kazimierski ...
kazimierski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 36317
Powierzchnia: 422.48 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 29955
Liczba wydanych kart: 12726
Liczba głosów oddanych: 12701
Liczba głosów ważnych: 12563
brak 50.00% >50.00% ≥52.16% ≥54.32% ≥56.48% ≥58.64% ≥60.80% ≥62.96% ≥65.12% ≥67.28% ≥69.44%
danych 50.00% >50.00% ≥52.16% ≥54.32% ≥56.48% ≥58.64% ≥60.80% ≥62.96% ≥65.12% ≥67.28% ≥69.44%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
65.88%8276 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
34.12%4287 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
260301 Bejsce, gm. 1442 965 66.92
33.08 477
260302 Czarnocin, gm. 1496 1056 70.59
29.41 440
260303 Kazimierza Wielka, gm. 5999 3782 63.04
36.96 2217
260304 Opatowiec, gm. 1341 839 62.57
37.43 502
260305 Skalbmierz, gm. 2285 1634 71.51
28.49 651
Σ kazimierski 12563 8276 65.88
34.12 4287
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 3666 1934 52.76
47.24 1732
2 Wieś 8897 6342 71.28
28.72 2555
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4279 2860 66.84
33.16 1419
2 od 5 001 do 10 000 2285 1634 71.51
28.49 651
3 od 10 001 do 20 000 5999 3782 63.04
36.96 2217
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0.00
0.00 0
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0