Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / kazimierski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 12563
Liczba głosów na kandydata: 8276
% głosów na kandydata: 65.88
 65.88%
brak62.56%63.46%64.36%65.26%66.16%67.06%67.96%68.86%69.76%70.66% 
danych63.45%64.35%65.25%66.15%67.05%67.95%68.85%69.75%70.65%71.56% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
260301 Bejsce, gm. 3572 1454 1454 1442 965 66.92
260302 Czarnocin, gm. 3463 1516 1516 1496 1056 70.59
260303 Kazimierza Wielka, gm. 14061 6068 6068 5999 3782 63.04
260304 Opatowiec, gm. 3222 1379 1354 1341 839 62.57
260305 Skalbmierz, gm. 5637 2309 2309 2285 1634 71.51
  kazimierski 29955 12726 12701 12563 8276 65.88

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 8103 3716 3716 3666 1934 52.76
2 Wieś 21852 9010 8985 8897 6342 71.28
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 10257 4349 4324 4279 2860 66.84
2 od 5 001 do 10 000 5637 2309 2309 2285 1634 71.51
3 od 10 001 do 20 000 14061 6068 6068 5999 3782 63.04
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00