Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 546264
Liczba głosów na kandydata: 325343
% głosów na kandydata: 59.56
 59.56%
brak44.99%47.45%49.91%52.37%54.83%57.29%59.75%62.21%64.67%67.13% 
danych47.44%49.90%52.36%54.82%57.28%59.74%62.20%64.66%67.12%69.59% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
260100 buski 63223 31865 31861 31529 19387 61.49
260200 jędrzejowski 72802 36747 36745 36354 24265 66.75
260300 kazimierski 29955 12726 12701 12563 8276 65.88
266101 Kielce, m. 164561 101046 100997 99730 44876 45.00
260400 kielecki 160844 86989 86978 85997 59830 69.57
260500 konecki 70216 37557 37555 37059 23200 62.60
260600 opatowski 45581 21336 21333 21031 14541 69.14
260700 ostrowiecki 95426 46931 46930 46378 24293 52.38
260800 pińczowski 35077 16427 16427 16263 9655 59.37
260900 sandomierski 66616 33140 33135 32741 20113 61.43
261000 skarżyski 65838 35868 35865 35417 18664 52.70
261100 starachowicki 77241 41014 41007 40561 23238 57.29
261200 staszowski 60446 30802 30801 30529 21068 69.01
261300 włoszczowski 38433 20341 20341 20112 13937 69.30
  świętokrzyskie 1046259 552789 552676 546264 325343 59.56

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 490499 275785 275714 272357 132814 48.76
2 Wieś 555760 277004 276962 273907 192529 70.29
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 89750 43026 42999 42478 30029 70.69
2 od 5 001 do 10 000 223275 110165 110157 108972 77746 71.34
3 od 10 001 do 20 000 262551 135956 135940 134360 89367 66.51
4 od 20 001 do 50 000 201591 108091 108086 106856 57904 54.19
5 od 50 001 do 100 000 104531 54505 54497 53868 25421 47.19
6 od 100 001 do 200 000 164561 101046 100997 99730 44876 45.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00