Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 32741
Liczba głosów na kandydata: 20113
% głosów na kandydata: 61.43
 61.43%
brak44.35%47.71%51.07%54.43%57.79%61.15%64.51%67.87%71.23%74.59% 
danych47.70%51.06%54.42%57.78%61.14%64.50%67.86%71.22%74.58%77.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
260902 Dwikozy, gm. 7538 3078 3077 3032 1750 57.72
260903 Klimontów, gm. 6985 3311 3311 3270 2325 71.10
260904 Koprzywnica, gm. 5659 3105 3105 3067 2355 76.79
260905 Łoniów, gm. 6015 3136 3136 3104 2418 77.90
260906 Obrazów, gm. 5477 2656 2656 2614 1868 71.46
260907 Samborzec, gm. 7326 3764 3764 3739 2628 70.29
260901 Sandomierz, m. 20552 10910 10906 10778 4781 44.36
260908 Wilczyce, gm. 3162 1426 1426 1415 935 66.08
260909 Zawichost, gm. 3902 1754 1754 1722 1053 61.15
  sandomierski 66616 33140 33135 32741 20113 61.43

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 24188 12961 12957 12801 6153 48.07
2 Wieś 42428 20179 20178 19940 13960 70.01
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 7064 3180 3180 3137 1988 63.37
2 od 5 001 do 10 000 39000 19050 19049 18826 13344 70.88
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 20552 10910 10906 10778 4781 44.36
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00