Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie ...
świętokrzyskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1286498
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1046259
Liczba wydanych kart: 552789
Liczba głosów oddanych: 552676
Liczba głosów ważnych: 546264
brak 50.00% >50.00% ≥51.96% ≥53.92% ≥55.88% ≥57.84% ≥59.80% ≥61.76% ≥63.72% ≥65.68% ≥67.64%
danych 50.00% >50.00% ≥51.96% ≥53.92% ≥55.88% ≥57.84% ≥59.80% ≥61.76% ≥63.72% ≥65.68% ≥67.64%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
59.56%325343 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
40.44%220921 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
260100 buski 31529 19387 61.49
38.51 12142
260200 jędrzejowski 36354 24265 66.75
33.25 12089
260300 kazimierski 12563 8276 65.88
34.12 4287
266101 Kielce, m. 99730 44876 45.00
55.00 54854
260400 kielecki 85997 59830 69.57
30.43 26167
260500 konecki 37059 23200 62.60
37.40 13859
260600 opatowski 21031 14541 69.14
30.86 6490
260700 ostrowiecki 46378 24293 52.38
47.62 22085
260800 pińczowski 16263 9655 59.37
40.63 6608
260900 sandomierski 32741 20113 61.43
38.57 12628
261000 skarżyski 35417 18664 52.70
47.30 16753
261100 starachowicki 40561 23238 57.29
42.71 17323
261200 staszowski 30529 21068 69.01
30.99 9461
261300 włoszczowski 20112 13937 69.30
30.70 6175
Σ świętokrzyskie 546264 325343 59.56
40.44 220921
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 272357 132814 48.76
51.24 139543
2 Wieś 273907 192529 70.29
29.71 81378
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 42478 30029 70.69
29.31 12449
2 od 5 001 do 10 000 108972 77746 71.34
28.66 31226
3 od 10 001 do 20 000 134360 89367 66.51
33.49 44993
4 od 20 001 do 50 000 106856 57904 54.19
45.81 48952
5 od 50 001 do 100 000 53868 25421 47.19
52.81 28447
6 od 100 001 do 200 000 99730 44876 45.00
55.00 54854
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0